Strona główna » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Anna Błażejak-Kaleta, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KOSMEL” informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta w umowie i załącznikach do umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez „KOSMEL” Hurtownia Kosmetyczna Anna Błażejak-Kaleta, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Rydygiera 38/40/21 54-249 Wrocław, NIP: 8971679375, Regon: 020011324, która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z z Administratorem w formie elektronicznej: e-mail biuro@kosmel.pl lub pisemnej: ul. M. Kopernika 21, 55-120 Lubnów, z dopiskiem „dane osobowe”.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
 • wykonie umowy na rzecz klienta, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO uszczegółowienie w art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej
 1. Dane osobowe udostępnione będą podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi kurierskie/pocztowe a w razie takiej potrzeby także organom państwowym.
 2. W zależności o celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
 • w związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 3 lat od momentu zakończenia umowy.
 • w związku z możliwością pojawienia się nowych ofert, przez okres do 5 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług Administratora;
 • w związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momenty wystawienia faktury.
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Administratora oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy.
  W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 3. Dane osobowe wskazane w umowie, mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez Administratora lub pracownika Administratora.