Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: biuro@kosmel.pl
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres „KOSMEL Hurtownia Kosmetyczna Anna Błażejak-Kaleta” ul. M. Kopernika 21, 55-120 Lubnów.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  6. W przypadku reklamacji towarów będących produktami mechanicznymi lub/i elektronicznymi Towar jest wysyłany przez Sklep bezpośrednio do producenta lub Klient jest informowany o konieczności wysyłki Towaru bezpośrednio do producenta, co może wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. Klient będzie każdorazowo informowany o informacji otrzymanej przez Sklep od producenta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedającego. Reklamacje można zgłaszać w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: biuro@kosmel.pl
  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  4. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana w formie korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Klienta, podany w treści reklamacji.